10/04/2556

คณะครูอบรมจิตวิทยาการสอน

คณะครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  เข้ารับการอบรมในหัวข้อเรื่อง "จิตวิทยาการสอน"  โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา  ดร.ทศพร  ประเสริฐสุข  ในวันที่  4 ตุลาคม 2556  ณ  ห้องศูนย์สื่อการเรียนรู้  โรงเรียนประสาทรัฐประชกิจ




 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ