10/10/2556

ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  จัดพิธีอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือและเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประจำปีการศึกษา  2556  ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ระหว่างวันที่  9-10  ตุลาคม  2556


 ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ