วันศุกร์, มิถุนายน 29, 2555

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  ซึ่งตรงกับวันที่ 1 กรกฎาคม  ของทุกๆปี ในปี้นี้ตรงกับวันอาทิตย์ ซึ่งป็นวันหยุด โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจก็ได้จัดกิจกรรม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  ในวันศุกร์ ที่ 29 มิถุนายน  เพื่อแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง   คลิกดูภาพทั้งหมด

  

วันอังคาร, มิถุนายน 26, 2555

กิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

กิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจก็ได้จัดกิจกรรม ในการรณรางค์ต้อต้านยาเสพติด  โดยการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในชุมชน  และในช่วงบ่ายก็มีการจัดกิจกรรมการแสดงของนักเรียนที่เรียน ในรายวิชานาฎศิลป์  โดยมาแสดงเพื่อให้เห็นถึงการใช้เวลาว่างและกิจกรรมต่างที่เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด  ซึ่งตอนท้ายเราก็จะมีวีดีโอการแสดงของทุกกลุ่มมาให้ดูกัน(อยู่ด้านล่างครับ )  คลิกดูภาพทั้งหมด 

วีดีโอ
ผู้อำนวยการมงคล  ชื่นชม อ่านสารจาก ร.ม.ต.กระทรวงศึกษาธิการ


วันศุกร์, มิถุนายน 15, 2555

งานรวมพลังวัยซนก้าวพ้นยาเสพติด

 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้เข้าร่วมงาน "รวมพลังวัยซนก้าวพ้นยาเสพติด" เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก  ประจำปี 2555  ณ ริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา วันที่ 15 มิถุนายน 2555 โดยได้ไปจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวยาเสพติด คลิกดูภาพทั้งหมด


 

 


วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 14, 2555

โครงการฝึกอบรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

โครงการฝึกอบรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี   ณ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  คลิกดูภาพทั้งหมด

บริจาคโลหิต ที่วัดบัวงาม

ในวันที่ 14 มิถุนายน 2555  คณะครูและนักเรียน ได้ไปร่วมบริจาคโลหิต กับโรงพยาบาลดำเนินสะดวก ณ วัดบัวงาม  ซึ่งเป็นประจำที่โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้พานักเรียน ที่มีจิตกุศล ที่จะรวมบริจาคโลหิต   คลิกดูภาพทั้งหมด 

พิธีไว้ครู ปีการศึกษา 2555

วันที่ 14 มิถุนายน 2555 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้จัดพิธีไหว้ครู  โดยมีกิจกรรม ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในตอนเช้าด้วย   คลิกดูภาพทั้งหมด
วันพุธ, มิถุนายน 13, 2555

กิจกรรมประกวดพานไหว้ครู

วันที่ 13 มิถุนายน 2555 โรงเรียนประสาทรัฐได้จัดการประกวดพานไหว้ครู  ซึ่งจะมีการไหว้ครูในวันที่ 14 มิถุนายน  ก็มีภาพบรรยากาศและ พานของผู้เข้าร่วมประกวดในแต่ระดับชั้นมาให้ดูกันครับ ส่วนผลการแข่งขัน  พรุ้งนี้จะมีการประกาศ  คลิกดูภาพทั้งหมด