6/26/2555

กิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

กิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจก็ได้จัดกิจกรรม ในการรณรางค์ต้อต้านยาเสพติด  โดยการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในชุมชน  และในช่วงบ่ายก็มีการจัดกิจกรรมการแสดงของนักเรียนที่เรียน ในรายวิชานาฎศิลป์  โดยมาแสดงเพื่อให้เห็นถึงการใช้เวลาว่างและกิจกรรมต่างที่เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด  ซึ่งตอนท้ายเราก็จะมีวีดีโอการแสดงของทุกกลุ่มมาให้ดูกัน(อยู่ด้านล่างครับ )  คลิกดูภาพทั้งหมด 

วีดีโอ
ผู้อำนวยการมงคล  ชื่นชม อ่านสารจาก ร.ม.ต.กระทรวงศึกษาธิการ
การแสดงชุดที่1 ออกมาแสดงตัวด่วน

การแสดงชุดที่ 2 พระเทพของชาวไทย 

การแสดงชุดที่ 3 รำไทยฟ้อนแถน

การแสดงชุดที่ 4  ตัวก็ไทยใจก็ไทย

การแลดงชุดที่ 5  เรี่ยมเร้เรไร


การแสดงชุดที่ 6 ตอนที่ 1 รักไม่ต้องการเวลา

การแสดงชุดที่ 6 ตอนที่ 2 พ่อหลวงของแผ่นดิน

การแสดงชุดที่ 7  รักคุณเสียยิ่งกว่าใคร

การแสดงชุดที่ 8 เอกลักษณ์ไทย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ