6/02/2555

โครงการอบรมลุกเสือ-เนตรนารี รวมกับชุมชนต้านภัยยาเสพติด

โครงการอบรมลุกเสือ-เนตรนารี  รวมกับชุมชนต้านภัยยาเสพติด   ระว่างวันที่  31 พฤษภาคม  - วันที่ 2 มิถุนายน 2555   ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  โดยมีลูกเสือวิสามัญ ชั้น ม.5  เข้าอบรมในครั้งนี้  คลิกดูภาพทั้งหมดไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ