วันพฤหัสบดี, เมษายน 07, 2554

มอบตัวนักเรียนชั้น ม.4

ในวันที่ 3 เมษายนที่ผ่านมาโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจก็ได้ดำเนินการจัดมอบตัวนักเรียนชั้น ม. 4  ส่วนนักเรียนที่เตรียมหลังฐานไม่ครบ ให้ท่านผู้ปกครองและนักเรียนเตรียมหลักฐานมามอบตัวอีกครั้งในวันที่ 9 พ.ค. 54 ทั้งระดับชั้น ม. 1 และ ม.4    คลิกดูภาพ

วันเสาร์, เมษายน 02, 2554

ทดสอบพื้นฐานความรู้ทางการเรียนและมอบตัว นักเรียนชั้น ม.1

ในวันที่ 2 เมษายน 2554 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจก็ ทดสอบพื้นฐานความรู้ทางการเรียนและมอบตัว นักเรียนชั้น ม. 1 ในปีการศึกษา 2554  คลิกดูภาพ

ศึกษาดูงาน ที่ ร.ร.โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้ เดินทางไปศึกษาดูงาน ศึกษาดูงาน ร.ร.โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ที่ จังหวัดชลบุรี  คลิกดูภาพ