วันอังคาร, ตุลาคม 25, 2565

ร่วมงานทอดกฐิน วัดปราสาทสิทธิ์และวัดบ้านกุ่ม ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2565 ฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู และนักเรียน โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เข้าร่วมงานทอดกฐิน ประจำปี 2565 ณ วัดปราสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี และ วัดบ้านกุ่ม อ.บางแพ จ.ราชบุรี
คลิกดูภาพเพิ่มเติม...[วัดปราสาทสิทธิ์] [วัดบ้านกุ่ม]

วันจันทร์, ตุลาคม 03, 2565

ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ สมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และครูอาจารย์โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนายอธิสรรค์ วีรแสงรัศมีกุล นายกสมาคมฯ เป็นประธานในการประชุม และมีนายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและคณะครู ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย.