วันจันทร์, ธันวาคม 03, 2561

ค่ายลูกเสือ ม.1 ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมค่ายพักแรม ของลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ม.1 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ซึ่งเป็นการฝึกวิชาทางลูกเสือ การอยู่ร่วมกัน และเป็นการฝึกทักษะชีวิตให้กับนักเรียน โดยมี คุณครูสมประสงค์ เพิ่มสุวรรณ์ ให้เกียรติมาเป็นประธาน ในกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ