12/31/2561

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า 2561

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า 2561 ให้นักเรียนได้สนุกกับกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การทานเลี้ยงในระดับชั้น หรือห้องเรียนของตนเองร่วมกับคุณครูที่ปรึกษา และมีกิจกรรมด้านหน้าเวที เป็นการจับของรางวัลจากคุณครูทุกท่าน ให้กับนักเรียน และมีการแสดงดนตรี เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงทักษะทางด้านดนตรี มีความสุข สนุกสนาน เพื่อเป็นการส่งท้ายปีเก่า พ.ศ.2561

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ