12/30/2561

การแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 25-27 ธันวาคม 2561 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน หรือกีฬาสีขึ้น โดยได้รับความอนุเคราห์จากท่านผู้ใหญ่หลายท่าน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ สถานีตำรวจภูธรหลักห้า โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชน และผู้ปกครองนักเรียน ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงทักษะทางด้านกีฬา กรีฑา และความสามารถในการเชียร์ การตกแต่งขบวนพาเหรด เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สร้างความสุข สนุกสนานให้กับนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง

 ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ