2/27/2555

ทัศนศึกษานักเรียนชั้น ม.5

ในวันที่ 27  กุมภาพันธ์ 2555 โรงเรียนประสาทรัฐได้จัดกิจกรรม ทัศนศึกษาให้กับนักเรียนชั้น ม.5  คลิกดูภาพทั้งหมด
ทัศนศึกษานักเรียนชั้น ม.1

 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555  โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้จัดกิจกรรม ให้นักเรียนชั้น ม.1 ได้ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดราชบุรี  คลิกดูภาพทั้งหมด
2/14/2555

ศึกษาดูงานโรงเรียนห้องสอนศึกษา

คณะครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนห้องสอนศึกษา  โรงเรียนประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน   คลิกดูภาพทั้งหมด
2/05/2555

การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (BTC)

การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (BTC)   ระว่างวันที่ 3 -5  ที่ค่ายหลวงบ้านไร่  โดยมีนักเรียนลูกเสือวิสามัญ ชั้น ม.5 และคณะครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้   คลิกดูภาพทั้งหมด2/04/2555

ทัศนศึกษานักเรียนชั้น ม.2

ในปีการศึกษา 2554 ในระดับชั้น ม.2 ของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยไปทัศนศึกษานอกสถานที่  ที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้เดินทางไปยังแหล่งเรียนรู้ได้แก่  หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย (บ้านควาย)   สามชุก ตลาด 100 ปี  และวัดป่าเลไลยก์     คลิกดูภาพทั้งหมด