วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 27, 2555

ทัศนศึกษานักเรียนชั้น ม.5

ในวันที่ 27  กุมภาพันธ์ 2555 โรงเรียนประสาทรัฐได้จัดกิจกรรม ทัศนศึกษาให้กับนักเรียนชั้น ม.5  คลิกดูภาพทั้งหมด
ทัศนศึกษานักเรียนชั้น ม.1

 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555  โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้จัดกิจกรรม ให้นักเรียนชั้น ม.1 ได้ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดราชบุรี  คลิกดูภาพทั้งหมด
วันอังคาร, กุมภาพันธ์ 14, 2555

ศึกษาดูงานโรงเรียนห้องสอนศึกษา

คณะครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนห้องสอนศึกษา  โรงเรียนประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน   คลิกดูภาพทั้งหมด
วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 05, 2555

การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (BTC)

การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (BTC)   ระว่างวันที่ 3 -5  ที่ค่ายหลวงบ้านไร่  โดยมีนักเรียนลูกเสือวิสามัญ ชั้น ม.5 และคณะครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้   คลิกดูภาพทั้งหมดวันเสาร์, กุมภาพันธ์ 04, 2555

ทัศนศึกษานักเรียนชั้น ม.2

ในปีการศึกษา 2554 ในระดับชั้น ม.2 ของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยไปทัศนศึกษานอกสถานที่  ที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้เดินทางไปยังแหล่งเรียนรู้ได้แก่  หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย (บ้านควาย)   สามชุก ตลาด 100 ปี  และวัดป่าเลไลยก์     คลิกดูภาพทั้งหมด