2/05/2555

การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (BTC)

การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (BTC)   ระว่างวันที่ 3 -5  ที่ค่ายหลวงบ้านไร่  โดยมีนักเรียนลูกเสือวิสามัญ ชั้น ม.5 และคณะครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้   คลิกดูภาพทั้งหมดไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ