วันศุกร์, พฤษภาคม 30, 2557

สภต.หลักห้า พบนักเรียน

สภต. หลักห้า  เข้าพบปะนักเรียน  เพื่อทำความเข้าใจและขอความร่วมมือในการใช้รถใช้ถนน  เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย  รวมทั้งการสวมหมวกนิรภัยในการขับขี่จักรยานยนต์ 


วันศุกร์, พฤษภาคม 23, 2557

ประกาศหยุดเรียน 23-25 พ.ค. 2557


ประกาศแจ้งนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านทราบ...

        1.โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจขอประกาศหยุดเรียนตั้งแต่วันที่ 23-25 พ.ค. 2557
        2.ขอเลื่อนการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในวันอาทิตย์ ที่ 25 พ.ค. 2557 ออกไปเป็นวันอาทิตย์ ที่ 15 มิถุนายน 2557

วันจันทร์, พฤษภาคม 19, 2557

ต้อนรับครูบรรจุใหม่

คณะครู นักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ขอต้อนรับคุณครูวันวิสาข์  อ๊อกจินดา และคุณครูจุฑากาญจน์ สิทธิการ  สู่รั้วแสด-ดำด้วยความยินดียิ่ง


 


บริจาคเงินช่วยเหลือโรงเรียนวัดบัวงาม

คณะครู และตัวแทนคณะกรรมการนักเรียน เป็นตัวแทนโรงเรียนบริจาคเงินช่วยเหลือโรงเรียนวัดบัวงามกรณีเพลิงไหม้  เพื่อซ่อมแซมอาคารเรียนทดแทนหลังเดิมที่เสียหาย


วันอังคาร, พฤษภาคม 13, 2557

กิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  นำนักเรียนใหม่ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา  ณ วัดปราสาทสิทธิ์  เพื่อเป็นการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับนักเรียนทุกคนในฐานะชาวพุทธ

 
 


วันจันทร์, พฤษภาคม 12, 2557

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557  เพื่อเป็นการต้อนรับและชี้แจงระเบียบต่าง ๆ ของโรงเรียน  อีกทั้งยังแนะนำข้อมูลต่าง ๆ ของทางโรงเรียนให้นักเรียนทราบ

 

 


วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 08, 2557

คณะครูอบรมการใช้สื่อ

คณะครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  เข้ารับการอบรมการใช้สื่อ และการสร้างสื่อโดยโปรแกรมเฉพาะ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ กับบริษัทบางกอกซอฟต์แวร์  เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการนำสื่อไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป