5/08/2557

คณะครูอบรมการใช้สื่อ

คณะครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  เข้ารับการอบรมการใช้สื่อ และการสร้างสื่อโดยโปรแกรมเฉพาะ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ กับบริษัทบางกอกซอฟต์แวร์  เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการนำสื่อไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป


 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ