5/19/2557

บริจาคเงินช่วยเหลือโรงเรียนวัดบัวงาม

คณะครู และตัวแทนคณะกรรมการนักเรียน เป็นตัวแทนโรงเรียนบริจาคเงินช่วยเหลือโรงเรียนวัดบัวงามกรณีเพลิงไหม้  เพื่อซ่อมแซมอาคารเรียนทดแทนหลังเดิมที่เสียหาย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ