วันจันทร์, เมษายน 30, 2555

บรรยากาศวันรับสมัครนักเรียนวันแรก

สำหรับวันนี้ วันที่ 30 เมษายน 2555 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจก็ได้เปิดรับสมัครนักเรียนเป็นวันแรก และไปจนถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 นักเรียนท่านใดที่ยังไม่สมัครก็สามารถมาสมัครได้ที่โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้ในเวลาราชการ  คลิกดูภาพทั้งหมด