วันจันทร์, มกราคม 29, 2567

เจ้าหน้าที่ตำรวจ จาก สภ.หลักห้า มาให้ความรู้นักเรียนเรื่องการใช้รถใช้ถนน และกฏหมายจราจร

เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2567 เจ้าหน้าที่ตำรวจ จากสถานีตำรวจภูธรหลักห้า อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี มาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้รถ ใช้ถนน การสวมหมวกกันน็อค และกฏหมายจราจรต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียนและผู้อื่น


การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2567 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้มาเป็นประธานในกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนชุดใหม่ ที่จะมาทำหน้าที่ในปีการศึกษา 2567 นี้ โดยได้รับความอนุเคราะห์ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ และความรู้ในการเลือกตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จังหวัดราชบุรี เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงอุปกรณ์การลงคะแนน และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ซึ่งนักเรียนต้องนำไปใช้ในอนาคตต่อไป
ประเมินสถานศึกษาสีขาว online

เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2567 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและคณะครู เข้ารับการประเมินการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวในรูปแบบออนไลน์ จากคณะกรรมการฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยศึกษาราชบุรี
วันพุธ, มกราคม 24, 2567

กิจกรรมมอบเกียรติบัตร "เด็กดีศรีประสาทรัฐ" ประจำเดือนมกราคม 2567

เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2567 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้มาเป็นประธานในกิจกรรมประกาศเกียรติคุณนักเรียน เพื่อมอบเกียรติบัตร "เด็กดีศรีประสาทรัฐ" ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2567 ให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี มีจิตอาสา มีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อน และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ  ของโรงเรียนเป็นอย่างดี   


วันพุธ, มกราคม 17, 2567

กิจกรรมวันครู ประจำปี พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2567 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ นำทีม ฝ่ายบริหารและคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี พ.ศ.2567 ณ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

วันพฤหัสบดี, มกราคม 11, 2567

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2567 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ มอบหมายให้ ดร.วิไล ปรึกษากร รองผู้อำนวยการโรงเรียน มาเป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เพื่อพบปะ ท่านผู้ปกครอง เพื่อแจงผลการดำเนินงาน และนโยบายต่าง ๆ ของโรงเรียน พร้อมรับฟังความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ จากผู้ปกครอง เพื่อร่วมกันพัฒนานักเรียน และโรงเรียนต่อไป
วันพฤหัสบดี, มกราคม 04, 2567

ยินดีต้อนรับ ท่านรองฯ กิตติพิชญ์ เอียดซัง

เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2567 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและคณะครู ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และ นายกิตติพิชญ์ เอียดซัง ในโอกาสมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ สพม.ราชบุรี ด้วยความยินดียิ่ง

.