6/30/2566

ร่วมแสดงความยินดีกับครู คศ.2 และ คศ.3

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับคุณครูที่ผ่านเกณฑ์การประเมินให้เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการและครูชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู ว9 / 2564กิจกรรมประกาศเกียรติคุณนักเรียน

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ คุณครูและนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการประกวดมารยาท รางวัลการแข่งขันทำพานเนื่องในวันครู รางวัลเด็กดีศรีประสาทรัฐ รางวัลห้องเรียนสะอาด และรางวัลการแข่งขันสื่อสร้างสรรค์
6/29/2566

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566 (1 กรกฎาคม ของทุกปี) เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดี ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยจัดให้มีพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของผู้บังคับบัญชา คณะลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อแสดงถึงความพร้อมเพรียง ความมีระเบียบวินัย และเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีฯ ดังกล่าว.