วันศุกร์, มิถุนายน 30, 2566

ร่วมแสดงความยินดีกับครู คศ.2 และ คศ.3

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับคุณครูที่ผ่านเกณฑ์การประเมินให้เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการและครูชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู ว9 / 2564กิจกรรมประกาศเกียรติคุณนักเรียน

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ คุณครูและนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการประกวดมารยาท รางวัลการแข่งขันทำพานเนื่องในวันครู รางวัลเด็กดีศรีประสาทรัฐ รางวัลห้องเรียนสะอาด และรางวัลการแข่งขันสื่อสร้างสรรค์
วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 29, 2566

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566 (1 กรกฎาคม ของทุกปี) เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดี ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยจัดให้มีพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของผู้บังคับบัญชา คณะลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อแสดงถึงความพร้อมเพรียง ความมีระเบียบวินัย และเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีฯ ดังกล่าว.