วันเสาร์, กันยายน 29, 2555

งานเลี้ยงมุฑิตาเกษียณอายุราชการ

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจพร้อมด้วยแขกผู้เกียรติร่วมงานมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการคุณครูปรีชา  สำเริง  และคุณครูวิเชียร  จันทร์ตรี  ณ  หอประชุมโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
วันศุกร์, กันยายน 28, 2555

งานมุฑิตาครูเกษียณอายุราชการ

นักเรียนและคณะครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจร่วมจัดการแสดงมุฑิตาจิต  แด่คุณครูปรีชา  สำเริง  และคุณครูวิเชียร  จันทร์ตรี  ซึ่งเกษียณอายุราชการในปีนี้
วันพุธ, กันยายน 26, 2555

บรรยากาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2555

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้กำหนดปฏิทินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2555  ระหว่างวันที่ 24 - 27 กันยายน 2555  และวันที่ 1 ตุลาคม  2555 นักเรียนทุกคนต่างเตรียมตัวอ่านหนังสือและเข้าสอบกันอย่างพร้อมเพรียง  คณะครูขอให้นักเรียนทุกคนสอบได้คะแนนเต็มกันทุกรายวิชา
วันพฤหัสบดี, กันยายน 20, 2555

กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2555

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจร่วมกับเทศบาลศรีดอนไผ่  จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ  ประจำปี 2555  ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ทั้งนี้มีกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมความสามารถของเยาวชน อาทิ การประกวดกล่าวสุนทรพจน์  การประกวดเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์  การแข่งขันฟุตซอล และการประกวดคัพเวอร์แดนซ์  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตพื้นที่เทศบาลศรีดอนไผ่และพื้นที่ใกล้เคียง  และมีผู้ปกครองมาร่วมให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก
เยาวชนนักอนุรักษ์พิทักษ์คลองดำเนินสะดวกร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคม

คณะครูนำนักเรียนโครงการเยาชนนักอนุรักษ์พิทักษ์คลองดำเนินสะดวก  ทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคม  โดยการช่วยกันเก็บขยะบริเวณชุมชนริมน้ำคลองดำเนินสะดวก  เพื่อรักษาทัศนียภาพที่สวยงามของคลองดำเนินสะดวก
วันพฤหัสบดี, กันยายน 13, 2555

งานพระราชเพลิงศพกรณีพิเศษ นายวิรัช อินสุข

คณะครูและนักเรียนได้ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพกรณีพิเศษนายวิรัช  อินสุข  อดีตคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน

วันพุธ, กันยายน 12, 2555

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวาระการประชุมครั้งที่ 4/2555  เพื่อชี้แจงเรื่องต่าง ๆ และเรื่องสืบเนื่องให้กับคณะกรรมการทุกท่านทราบ  รวมถึงการดำเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียนเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนวันจันทร์, กันยายน 10, 2555

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมบริจาคโลหิต


คณะครูนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมบริจาคโลหิต ตามโครงการ "บริจาคโลหิตทำความดี ถวายแด่พ่อหลวง...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ณ วัดบัวงาม  อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

วันเสาร์, กันยายน 08, 2555