9/12/2555

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวาระการประชุมครั้งที่ 4/2555  เพื่อชี้แจงเรื่องต่าง ๆ และเรื่องสืบเนื่องให้กับคณะกรรมการทุกท่านทราบ  รวมถึงการดำเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียนเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ