9/20/2555

เยาวชนนักอนุรักษ์พิทักษ์คลองดำเนินสะดวกร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคม

คณะครูนำนักเรียนโครงการเยาชนนักอนุรักษ์พิทักษ์คลองดำเนินสะดวก  ทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคม  โดยการช่วยกันเก็บขยะบริเวณชุมชนริมน้ำคลองดำเนินสะดวก  เพื่อรักษาทัศนียภาพที่สวยงามของคลองดำเนินสะดวก
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ