9/08/2555

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษานอกสถานที่

คณะครูนำนักเีรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ทัศนศึกษาที่ดรีมเวิลด์  เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะต่าง ๆ ในการดำรงชีวิต


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ