9/05/2555

งานพระราชทานเพลิงศพนายประพันธ์ สุรสิงห์ไกรสร ผู้ร่วมก่อตั้งโรงเรียน

คณะครูและนักเรียนร่วมงานสวดพระอภิธรรมและร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ  นายประพันธ์  สุรสิงห์ไกรสร  ผู้ร่วมก่อตั้งโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ