วันพฤหัสบดี, มีนาคม 30, 2566

ประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ ScQA

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้รับเกียรติจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิจาก สพม.ราชบุรี เดินทางมาประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ ScQA โดยมีฝ่ายบริหารและทีมงานคณะครูให้การต้อนรับ
สอบคัดเลือกเข้า ม.4 ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2566 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 โดยมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครู คอยให้การดูแล จนการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอบคัดเลือกเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2566 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 โดยมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครู คอยให้การดูแล จนการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


จัดสมุดเตรียมแจกนักเรียนในปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 คณะครูและคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ร่วมกันจัดสมุด เพื่อเตรียมแจกให้กับนักเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ที่จะถึงนี้


ประชุมครูประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2566

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้เป็นประธานในการประชุมประชุมประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 และได้มอบเกียรติบัติ ให้แก่คณะครู เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ เช่น หน้าที่ครูผู้สอน ครูที่ปรึกษา และหัวหน้าระดับชั้น ในปีการศึกษา 2565 
สพม.ราชบุรี ตรวจเยี่ยม เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566 ผู้ทรงคุณวุฒิ จาก สพม.ราชบุรี ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (ตามโครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นมาตรฐานสากลของสถานศึกษา) โดยมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูให้การต้อนรับ