วันศุกร์, พฤศจิกายน 29, 2556

มอบประกาศนียบัตรผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

ผู้อำนวยการสรรเสริญ  ขวัญดี  มอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจที่จะพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันครั้งต่อไป

วันพุธ, พฤศจิกายน 27, 2556

ศึกษาดูงาน ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาัพัฒนาการดอนคลัง

ท่านผู้อำนวยการสรรเสริญ  ขวัญดี  พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ เดินทางไปศึกษาดูงานการประเมินโรงเรียนเืพื่อรับรางวัลพระราชทาน ณ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการดอนคลัง ตำบลดอนคลัง  อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี


 

 วันอังคาร, พฤศจิกายน 26, 2556

สอบธรรมะสนามหลวง

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ได้รับเลือกให้เป็นสนามสอบธรรมะสนามหลวงของแม่กองธรรมจังหวัดราชบุรี ในการสอบธรรมะสนามหลวงประจำปี  2556  มีการสอบนักธรรมตรี โท และเอกตามลำดับ


 

 


วันจันทร์, พฤศจิกายน 25, 2556

พิธีวางพวงมาลาวันวชิราวุธ

คณะครู นักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลต่อประเทศชาติ ทั้งในด้านการคมนาคม การปกครอง กิจการเสือป่าและลูกเสือ  รวมทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านวรรณคดี เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต ทางการจึงกำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันวชิราวุธ เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน 


 

ผู้อำนวยการ รองฯผู้อำนวยการ พบผู้นำชุมชน องค์กรและบุคคลสำคัญ

ท่านผู้อำนวยการสรรเสริญ  ขวัญดี  พร้อมรองผู้อำนวยการทุกฝ่ายเดินทางไปพบผู้นำชุมชน  ผู้นำองค์กร และบุคคลสำคัญ


วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 21, 2556

แข่งขันทักษะทางวิชาการ

คณะครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี  เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะและความสามารถของนักเรียน ให้ก้าวหน้าและมีศักยภาพต่อไป


 


วันจันทร์, พฤศจิกายน 18, 2556

ต้อนรับครูบรรจุใหม่

คณะครู  นักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ขอต้อนรับคุณครูเอนก  รักวงศ์ไทย  ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้มาปฏบัติหน้าที่ครูแนะแนว  ณ  โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจแห่งนี้  พวกเราชาวแสด-ดำ ขอต้อนรับท่านด้วยความยินดียิ่ง

วันพุธ, พฤศจิกายน 13, 2556

ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนทักทายและแนะนำตัว

ท่านผู้อำนวยการสรรเสริญ  ขวัญดี  ได้กล่าวทักทายนักเรียนและแนะนำตัว  หลังจากที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการคนใหม่ของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  คณะครูและนักเรียนต่างให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง


 


วันอังคาร, พฤศจิกายน 12, 2556

ต้อนรับท่านผู้อำนวยการสรรเสริญ ขวัญดี

คณะครู  นักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  และท่านประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ฯ ร่วมกันต้อนรับท่านผู้อำนวยการสรรเสริญ  ขวัญดี  ที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่แห่งรั้วแสด-ดำของเรา  คณะครูและนักเรียนทุกคนรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติ  และขอต้อนรับท่านผู้อำนวยการด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง


 
 


วันจันทร์, พฤศจิกายน 11, 2556

เดินทางส่งท่านผู้อำนวยการมงคล ชื่นชม

คณะครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ร่วมเดินทางส่งและแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการมงคล  ชื่นชม  ที่ไปปฏิับัติหน้าที่  ณ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์  อำเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี