11/11/2556

เดินทางส่งท่านผู้อำนวยการมงคล ชื่นชม

คณะครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ร่วมเดินทางส่งและแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการมงคล  ชื่นชม  ที่ไปปฏิับัติหน้าที่  ณ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์  อำเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี


 

 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ