11/10/2556

ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  จัดประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา  2556  ณ  อาคารเอนกประสงค์   ทั้งนี้เพื่อเป็นการชี้แจงนโยบายที่สำคัญ  และเป็นการพบปะหว่างผู้ปกครองและครูที่ปรึกษา  เพื่อร่วมมือกันดูแลบุตรหลานที่รักของท่านให้เป็นไปในทิศทางที่พึงประสงค์ระหว่างผู้ปกครองและคุณครู


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ