11/06/2556

ผู้อำนวยการกล่าวอำลานักเรียน

ผู้อำนวยการมงคล  ชื่นชม ผู้อำนวยการโรงเรียนปรสาทรัฐประชากิจ  กล่าวอำลานักเรียนเนื่องจากได้รับคำสั่งแต่งตั้งย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ อำเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี  บุคลากรของโรงเรียนและนักเรียนทุกคนขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนแห่งนี้  พวกเราจะระลึกถึงท่านผู้อำนวยการตลอดไป 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ