11/07/2556

เลี้ยงส่งครูย้าย

คณะครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ร่วมรับประทานอาหารเย็นเพื่อเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการมงคล  ชื่นชม  และครูสุนันทา  เพ็งมี  ที่ได้รับคำสั่งไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนแห่งใหม่  เราต่างขอขอบคุณท่านทั้งสองที่มาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจแห่งนี้

 
 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ