วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2567

การสอบ O-NET ม.6 ด้วยระบบ Digital Testing ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2)

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับ คณะกรรมการระดับศูนย์สอบ จาก สพม.ราชบุรี ในการตรวจเยี่ยมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รอบที่ 2 ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี


การสอบ O-NET ม.6 ด้วยระบบ Digital Testing ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1)

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับ คณะกรรมการระดับศูนย์สอบ จาก สพม.ราชบุรี ในการตรวจเยี่ยมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รอบที่ 1 ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี


วันอังคาร, กุมภาพันธ์ 20, 2567

มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2566 และรางวัล "เด็กดีศรีประสาทรัฐ" เดือนมกราคม 2567

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้มาเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และเกียรติบัตร รางวัล "เด็กดีศรีประสาทรัฐ" ประจำเดือนมกราคม 2567 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนและคณะครู
อบรมดับเพลิงขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาปลอดภัย ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567  เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ ได้มาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงขั้นพื้นฐาน ให้กับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา


อบรมโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุข เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ ได้มาจัดอบรมโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ

ติว O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดให้มีการติว เพื่อทบทวนความรู้ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมตัวสอบ O-NET ในปีการศึกษา 2566 นี้


วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 19, 2567

ช่วยงานประจำปีวัดปราสาทสิทธิ์ 2567

เมื่อวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้เข้าร่วมงานประจำปีของวัดปราสาทสิทธิ์ โดยเป็นเจ้าหน้าที่รับเงินร่วมบริจาคทำบุญ จำหน่าย ดอกไม้ ธูปเทียน ทอง เพื่อสักการะองค์หลวงพ่อไตรรัตนโรจน์ฤทธิ์ เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ประจำชุมชนชาวตำบลประสาทสิทธิ์และตำบลใกล้เคียง ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 15, 2567

สถานีตำรวจภูธรหลักห้า ซ้อมแผนเผชิญเหตุฯ

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉิน กรณีโจรผู้ร้ายบุกเข้าโรงเรียน ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีทีมงานวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรหลักห้า ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี มาให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว


วันพุธ, กุมภาพันธ์ 14, 2567

กิจกรรม "ประสาทรัฐฯ รวมใจภักดิ์ เรารัก กรมสมเด็จพระเทพฯ"

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ฝ่ายบริหาร คณะครู พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี ร่วมกิจกรรม "ประสาทรัฐฯ รวมใจภักดิ์ เรารัก กรมสมเด็จพระเทพฯ"ร่วมงานประจำปีเนื่องในเทศกาลวันตรุษจีน วัดปราสาทสิทธิ์ ปี 2567

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ นำคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม "แห่พระทางน้ำ" และงานประจำปีเนื่องในเทศกาลวันตรุษจีน ณ วัดปราสาทสิทธิ์ ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี