วันอังคาร, มีนาคม 26, 2567

รับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว จาก กศจ.ราชบุรี

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2567 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและคณะครู เข้ารับการประเมินการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว จากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี


วันจันทร์, มีนาคม 25, 2567

การสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 23-24 มีนาคม พ.ศ.2567 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้มาดูแลความเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนและคณะครู ในการจัดการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567

[คลิกดูภาพเพิ่มเติม (ม.1) (ม.4)]

วันศุกร์, มีนาคม 22, 2567

คณะกรรมการ กตปน. สพม.ราชบุรี ติดตามการทำงานของโรงเรียน ผ่านระบบ Online

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2567 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและคณะครู เข้ารับการตรวจเยี่ยม ติดตาม การดำเนินงานของโรงเรียน จากคณะกรรมการ กตปน. สพม.ราชบุรี ผ่านระบบ Online


วันจันทร์, มีนาคม 18, 2567

การรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 9-13 มีนาคม พ.ศ.2567 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้มากำกับติดตาม ให้กำลังใจ และคอยอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และคุณครู ในการรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ ในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567
วันเสาร์, มีนาคม 02, 2567

การสอบ O-NET ม.6 ด้วยระบบ Digital Testing ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 3)

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2567 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับ คณะกรรมการระดับศูนย์สอบ จาก สพม.ราชบุรี ในการตรวจเยี่ยมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รอบที่ 3 ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี