7/31/2561

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.10)

เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2561 ท่าน ผอ.ภูริวรรฒก์  แย้มสุคนธ์ เป็นประธานในพิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
พิธีแห่เทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2561 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ นำโดยท่าน ผอ.ภูริวรรฒก์  แย้มสุคนธ์ ได้เป็นประธานในกิจกรรมแห่เทียน และถวายเทียนจำนำพรรษา ให้กับวัดต่าง ๆ ในชุมชนของโรงเรียน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และให้นักเรียนตระหนักถึงประเพณีอันดีงาม ที่ทำสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน นอกจากนั้นยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่ดี  ให้นักเรียนปฏิบัติดี ตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาในปี 2561 นี้
7/26/2561

พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา โดยมี ท่าน ผอ.ภูริวรรฒก์ แย้มสุคนธ์ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมกันทำพิธี เพื่อนำเทียนถวายให้กับวัดต่าง ๆ บริเวณชุมชนโดยรอบโรงเรียน เพื่อให้พระภิกษุได้ใช้ประโยชน์ในช่วงเข้าพรรษานี้

7/25/2561

คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. สพม.8 ตรวจเยี่ยม ร.ร.

เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2561 คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ตรวจเยี่ยม ร.ร.ประสาทรัฐประชากิจ โดยมีท่าน ผอ.ภูริวรรฒก์ แย้มสุคนธ์ และคณะคุณครูให้การต้อนรับ ที่ห้องสารนิเทศ หลังจากนั้นคณะกรรมการได้ตรวจเยี่ยมตาม ฝ่าย/งาน ต่าง ๆ เพื่อให้คำแนะนำและรับทราบปัญหาต่าง ๆ เพื่อนำเสนอ สพม.8 เพื่อหาทางแก้ไขต่อไป.