วันอังคาร, กรกฎาคม 31, 2561

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.10)

เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2561 ท่าน ผอ.ภูริวรรฒก์  แย้มสุคนธ์ เป็นประธานในพิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
พิธีแห่เทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2561 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ นำโดยท่าน ผอ.ภูริวรรฒก์  แย้มสุคนธ์ ได้เป็นประธานในกิจกรรมแห่เทียน และถวายเทียนจำนำพรรษา ให้กับวัดต่าง ๆ ในชุมชนของโรงเรียน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และให้นักเรียนตระหนักถึงประเพณีอันดีงาม ที่ทำสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน นอกจากนั้นยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่ดี  ให้นักเรียนปฏิบัติดี ตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาในปี 2561 นี้
วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 26, 2561

พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา โดยมี ท่าน ผอ.ภูริวรรฒก์ แย้มสุคนธ์ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมกันทำพิธี เพื่อนำเทียนถวายให้กับวัดต่าง ๆ บริเวณชุมชนโดยรอบโรงเรียน เพื่อให้พระภิกษุได้ใช้ประโยชน์ในช่วงเข้าพรรษานี้

วันพุธ, กรกฎาคม 25, 2561

คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. สพม.8 ตรวจเยี่ยม ร.ร.

เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2561 คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ตรวจเยี่ยม ร.ร.ประสาทรัฐประชากิจ โดยมีท่าน ผอ.ภูริวรรฒก์ แย้มสุคนธ์ และคณะคุณครูให้การต้อนรับ ที่ห้องสารนิเทศ หลังจากนั้นคณะกรรมการได้ตรวจเยี่ยมตาม ฝ่าย/งาน ต่าง ๆ เพื่อให้คำแนะนำและรับทราบปัญหาต่าง ๆ เพื่อนำเสนอ สพม.8 เพื่อหาทางแก้ไขต่อไป.