7/31/2561

พิธีแห่เทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2561 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ นำโดยท่าน ผอ.ภูริวรรฒก์  แย้มสุคนธ์ ได้เป็นประธานในกิจกรรมแห่เทียน และถวายเทียนจำนำพรรษา ให้กับวัดต่าง ๆ ในชุมชนของโรงเรียน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และให้นักเรียนตระหนักถึงประเพณีอันดีงาม ที่ทำสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน นอกจากนั้นยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่ดี  ให้นักเรียนปฏิบัติดี ตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาในปี 2561 นี้
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ