วันพุธ, เมษายน 06, 2565

ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ทั้ง 3 ท่าน

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2565 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับคุณครูคนใหม่ 3 ท่านที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ

ยินดีต้อนรับ คุณครูรุ่งนภา ทองเเดง

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการฯ และตัวแทนคณะครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ร่วมต้อนรับ คุณครูรุ่งนภา ทองเเดง ในโอกาสย้ายมาดำรงตำเเหน่ง ณ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

ร่วมเดินทางไปส่ง คุณครูเพ็ญนภา แก้วตา ย้ายกลับภูมิลำเนา

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการฯ และตัวแทนคณะครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ร่วมเดินทางไปส่งคุณครูเพ็ญนภา เเก้วตา เพื่อย้ายกลับภูมิลำเนา ณ โรงเรียนรัตนราษฏร์บำรุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

วันจันทร์, เมษายน 04, 2565

กิจกรรมการรับมอบตัว ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 2 - 3 เมษายน 2565 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมการรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากนักเรียน ผู้ปกครอง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ภายใต้การกำกับดูแล ของนายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ และทีมงานฝ่ายบริหาร