4/04/2565

กิจกรรมการรับมอบตัว ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 2 - 3 เมษายน 2565 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมการรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากนักเรียน ผู้ปกครอง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ภายใต้การกำกับดูแล ของนายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ และทีมงานฝ่ายบริหาร


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ