วันศุกร์, มกราคม 29, 2564

Big Cleaning Day ทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ก่อนเปิดเรียน

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 คณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักการภารโรง และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ร่วมกันทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ในห้องเรียน อาคารเรียน โต๊ะม้าหินอ่อน โรงอาหาร และสถานที่ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ก่อนเปิดเรียนตามปกติ ในวันจันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ตามนโยบายของท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ด้วยความห่วงใย ในความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง คณะคุณครู บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ต่อไปวันพุธ, มกราคม 27, 2564

ประชุมครูออนไลน์ครั้งที่ 1/2564 ด้วย Google Meet

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2564 ในรูปแบบการประชุม Online ด้วยการใช้ Google Meet ซึ่งไม่สามารถจัดประชุมในรูปแบบปกติได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อ COVID-19  โดยมีท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ เป็นประธานการประชุม เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางการเตรียมความพร้อม และรูปแบบสำหรับการเปิดเรียน ในวันจันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของภาครัฐ และเกิดความปลอดภัย กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายต่อไป

[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]


จดหมายข่าว ป.ป. (ฉบับที่ 1 - 4)

 จดหมายข่าว ป.ป. ฉบับที่ 4/2564

จดหมายข่าว ป.ป. ฉบับที่ 3/2564

จดหมายข่าว ป.ป. ฉบับที่ 2/2564

จดหมายข่าว ป.ป. ฉบับที่ 1/2564

วันพุธ, มกราคม 13, 2564

ท่าน ผอ.สพม.8 ตรวจเยี่ยม ร.ร.ประสาทรัฐประชากิจ

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 นายภานุวัชร แก้วลำหัด ท่านผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เพื่อพบปะ ให้กำลังใจ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน ในช่วงปิดภาคเรียนด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งตรวจเยี่ยมอาคารเรียนต่าง ๆ บ้านพักครู และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน โดยมีท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ และทีมงานฝ่ายบริหารพร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับ