1/27/2564

ประชุมครูออนไลน์ครั้งที่ 1/2564 ด้วย Google Meet

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2564 ในรูปแบบการประชุม Online ด้วยการใช้ Google Meet ซึ่งไม่สามารถจัดประชุมในรูปแบบปกติได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อ COVID-19  โดยมีท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ เป็นประธานการประชุม เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางการเตรียมความพร้อม และรูปแบบสำหรับการเปิดเรียน ในวันจันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของภาครัฐ และเกิดความปลอดภัย กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายต่อไป

[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ