วันศุกร์, มีนาคม 29, 2556

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

คณะครู  บุคลากรโรงเีรียนประสาทรัฐประชากิจ  ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา  2555  ณ  หอประชุมโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  โดยท่านผู้อำนวยการมงคล  ชื่นชม  เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ทั้งประดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โดยมีผู้ปกครอง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายกสมาคมศิษย์เก่า  และแขกผู้มีเกียรติ  ร่วมเป็นสักขีพยานแห่งความสำเร็จในครั้งนี้ด้วยความยินดี
วันพุธ, มีนาคม 27, 2556

รับรายงานตัวนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2556

โรงเีรียนประสาทรัฐประชากิจ  รับรายงานตัวนักเรียนเ้ข้าใหม่  ปีการศึกษา  2556  ในวันที่  27  มีนาคม  2556  ณ บริเวณหน้าอาคาร 1


วันอังคาร, มีนาคม 26, 2556

นำนักเรียนร่วมงานไทยทรงดำ

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  นำนักเรียนเข้าร่วมงานประเพณีไทยทรงดำ  ณ เทศบาลตำบลบัวงาม  ประเพณีไทยทรงดำนี้ได้มีการสืบทอดกันมาหลายยุคสมัย  จวบจนปัจจุบัน


นักเรียน ม.3 และ ม.6 ซ้อมรับประกาศนียบัตร

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6  ซ้อมรับประกาศนียบัตร  ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2555  ณ หอประชุมโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ


วันศุกร์, มีนาคม 22, 2556

นักเรียนชั้น ม.6 ทัศนศึกษาและปัจฉิมนิเทศ จ.เพชรบุรี

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศึกษา ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2556 ณ วัดพุสวรรค์  และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง  อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี  และมีพิธีปัจฉิมนิเทศ ณ ศูนย์พักฟื้นกองทัพบก  หาดเจ้าสำราญ  อ.เมือง จ.เพชรบุรี

 

  


วันพฤหัสบดี, มีนาคม 14, 2556

รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้รับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4  รอบที่ 1  ระหว่างวันที่ 14 - 18 มีนาคม 2556  ทั้งนี้มีนักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจนำบุตรหลานมาสมัครเป็นจำนวนมาก

วันอังคาร, มีนาคม 12, 2556

พิธีเปิดกองผู้กำกับลูกเสือและประเมินขั้น 5

คณะครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ และครูโรงเรียนใกล้เคียง เข้าร่วมพิธีเปิดกองผู้กำกับลูกเสือและประเมินขั้น 5  ณ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ