3/29/2556

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

คณะครู  บุคลากรโรงเีรียนประสาทรัฐประชากิจ  ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา  2555  ณ  หอประชุมโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  โดยท่านผู้อำนวยการมงคล  ชื่นชม  เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ทั้งประดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โดยมีผู้ปกครอง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายกสมาคมศิษย์เก่า  และแขกผู้มีเกียรติ  ร่วมเป็นสักขีพยานแห่งความสำเร็จในครั้งนี้ด้วยความยินดี
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ