3/14/2556

รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้รับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4  รอบที่ 1  ระหว่างวันที่ 14 - 18 มีนาคม 2556  ทั้งนี้มีนักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจนำบุตรหลานมาสมัครเป็นจำนวนมาก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ