3/08/2556

เลี้ยงส่งครูต่างชาติ

คณะครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ร่วมเลี้ยงส่งให้กับครูชาวต่างชาติทั้ง 3 ท่านที่จะเดินทางกลับประเทศในวันปิดภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2555  ทางโรงเรียนขอขอบคุณอาจารย์ทั้ง 3 ท่านที่ได้มาเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางภาษาให้กับบุคลากรของโรงเรียนและนักเรียนทุกคนด้วยค่ะ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ