3/04/2556

อบรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียน

โรงเีรียนประสาทรัฐประชากิจได้จัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับครู บุคลากร นักเรียนและผู้สนใจ  โดยอาจารย์เจ้าของภาษา  ระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 2556  ณ ห้องศูนย์สื่อการเรียนรู้และห้องศูนย์วิทยาศาสตร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ