วันศุกร์, ตุลาคม 04, 2562

งานเกษียณฯ คุณครูชัยทัด สุขสม

วันที่ 21 กันยายน 2562 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ได้จัดงานเกษียณอายุราชการ ให้กับคุณครูชัยทัด สุขสม ซึ่งจะครบกำหนดเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2562 ปีนี้ โดยได้รับเกียรติจากองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา มาร่วมงานกันอย่างอบอุ่น

กิจกรรมวันเยาวชนเห่งชาติ ปี 2562

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงหน้าที่ที่ดีงามของเยาวชน และมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น จัดแข่งขันฟุตซอล โโยให้นักเรียนในบริเวณโรงเรียนใกล้เคียง มาร่วมแข่งขัน โดยได้รับการสนุบสนับจากเทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ นอกจากนั้นยังมีกิจกรรม ประกวดร้องเพลงพร้อมหางเครื่อง เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ มีความสุขและสนุกสนานกับกิจกรรมดังกล่าว


 

 
 
 
 
 
 

นักเรียนร่วมแสดงมุฑิตาคุณครูเกษียณ

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการแสดงมุฑิตา ให้กับคุณครูชัยทัด สุขสม ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2562 นี้ โดยมีคณะครูและนักเรียน ร่วมงานกันด้วยบรรยากาศที่สนุกสนาน และมีความสุข