10/04/2562

กิจกรรมวันเยาวชนเห่งชาติ ปี 2562

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงหน้าที่ที่ดีงามของเยาวชน และมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น จัดแข่งขันฟุตซอล โโยให้นักเรียนในบริเวณโรงเรียนใกล้เคียง มาร่วมแข่งขัน โดยได้รับการสนุบสนับจากเทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ นอกจากนั้นยังมีกิจกรรม ประกวดร้องเพลงพร้อมหางเครื่อง เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ มีความสุขและสนุกสนานกับกิจกรรมดังกล่าว


 

 
 
 
 
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ