วันอังคาร, พฤศจิกายน 28, 2566

กิจกรรมทอดผ้าป่ากระทง ประจำปี พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้มาเป็นประธานในกิจกรรมทอดผ้าป่ากระทง ประจำปี พ.ศ.2566 ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยให้นักเรียนได้จัดทำกระทงมาเข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่ากระทง และส่งมอบกระทงทั้งหมดให้กับวัดปราสาทสิทธิ์เพื่อจำหน่วยให้กับนักท่องเที่ยว ในคืนวันลอยกระทง เพื่อนำรายได้ทั้งหมดไปทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และเพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย ต่อไป.


วันจันทร์, พฤศจิกายน 27, 2566

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานดีเด่นหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้มาเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานดีเด่นหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ณ ห้องประชุมแคแสด โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สาวิตรี จุ้ยทอง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว

วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 23, 2566

พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี ของกองลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี พ.ศ.2566ศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร.ร.ดอนคาวิทยา จ.สุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้นำคณะครู เข้าศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ โรงเรียนดอนคาวิทยา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี เพื่อนำมาพัฒนาโรงเรียนด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป
วันจันทร์, พฤศจิกายน 06, 2566

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 3-4 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ค่ายลูกเสือ Elephant Camp อ.จอมบึง จ.ราชบุรี