วันอังคาร, พฤศจิกายน 29, 2565

อบรมนักเรียนแกนนำห้องเรียนสีขาว

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดให้มีการอบรมนักเรียนแกนนำห้องเรียนสีขาว เพื่อบูรณาการโครงการโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนสุจริต โดยได้รับเกียรติจาก นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ มาเป็นประธานเปิดการอบรมดังกล่าว


วันจันทร์, พฤศจิกายน 28, 2565

พิธีมอบเกียรติบัตร นักเรียนและครู จากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ฯ ครั้งที่ 70

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติให้กับนักเรียน และคุณครู จากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ฯ ครั้งที่ 70 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับตัวแทนนักเรียน คุณครูผู้ดูแลและฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ต่อไป.
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ปี 2565

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ปี พ.ศ.2565 โดยมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีดังกล่าว