11/07/2565

กิจกรรมทัศนศึิกษา ม.1 ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ พิพิธภัณฑ์พระราม 9 (อพวช.) จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน ได้ฝึกค้นคว้าหาความรู้นอกห้องเรียนและได้รับประสบการณ์ตรงซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนต่อไป
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ