11/08/2565

ทอดผ้าป่ากระทง วัดปราสาทสิทธิ์ ปี 2565

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ซึ่งเป็นวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2565 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่ากระทงขึ้น โดยให้นักเรียนจัดทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ มาเข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่ากระทง และส่งมอบกระทงทั้งหมดให้กับวัดปราสาทสิทธิ์เพื่อจำหน่วยให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อนำรายได้ ไปใช้จ่ายในกิจกรรมต่าง ๆ ของวัด และเพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย ต่อไป.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ