2/10/2564

รับการนิเทศการศึกษา จาก สพม.8

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้เข้ารับการนิเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 นำทีมโดย นางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ ท่านรองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 พร้อมด้วย ท่าน ศน.พจนพร รุ่งทอง และ ท่าน ศน.ดร.ดาราวรรณ สุขคันธรักษ์ ศึกษานิเทศก์ ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เพื่อติดตาม ตรวจเยี่ยม และให้คำแนะนำในด้านต่าง ๆ เช่น
      1. การนิเทศการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19
      2. การนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
      3. การนิเทศตามจุดเน้น และนโยบายสำคัญ เร่งด่วน
      4. การนิเทศตามบริบทและความต้องการของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 

โดยมีท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ทีมงานฝ่ายบริหาร ตลอดจนคณะคุณครู ให้การต้อนรับ และร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  เพื่อนำไปปรับปรุง และพัฒนาการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ