2/10/2564

กลุ่มบริหารงานทั่วไป ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนต้อนรับการเปิดเรียนแบบ On-site เต็มรูปแบบ

ในระหว่างวันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา กลุ่มบริหารงานทั่วไป โดย ท่านรองฯ มารุต เสลาคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ควบคุม ดูแล นำทีมงานซึ่งประกอบไปด้วย คุณครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักการภารโรง และนักเรียน ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณโรงเรียน เพื่อให้มีความร่มรืน สวยงาม เหมาะสมกับบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ เพื่อต้อนรับการเปิดเรียนแบบ On-site เต็มรูปแบบต่อไปไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ